SREBRNO PRIZNANJE

* Pia Šek, 4. a

* Žiga Zadravec, 5. b

* Matic Petek, 6. b

* Larisa Šek, 6. a

Mentorica: Breda Šandor