Učenci 6. razreda so se v petek, 8. septembra 2017, urili kot mladi laboranti, saj so spoznavali kemijske in fizikalne lastnosti snovi ter zgradbo in lastnosti kamnin, ki gradijo zemeljsko skorjo.  Popestrili so vsebine naravoslovja, ki jih osvajajo pri pouku. Pri delu so pokazali veliko raziskovalne vneme, samostojnosti in vedoželjnosti.

Učitelji: Metka Lešničar, Andreja Kolar, Igor Kaučič.