V šolskem letu 2017/2018 je projekt pripravljen v obsegu 723 ur. Projekt je namenjen osnovnošolskim otrokom, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Na naši šoli je v projekt vključenih čez 280 učencev, ki so razporejeni v 10 vadbenih skupin.

Aktivnosti se bodo odvijale v času pouka in v času pouka prostih dni. Učenci ure obiskujejo pred poukom (predure), po pouku (od ponedeljka do petka najmanj 2 ur na teden na otroka) ali v soboto in med počitnicami po lastnih željah in zmožnostih. Aktivnosti se bodo izvajale na športnih površinah šole in na športnih površinah v okolici (Mestna graba, park, strelišče v Holermuos centru, lokalne vodne površine …).

Vsaki skupini je omogočeno cca. 70 ur redne vadbe v kateri se seznanimo z osnovnimi elementi, tehnično-taktičnimi veščinami in pravili. Ob izvajanju vadbe po programu krepimo vse komponente motoričnih sposobnosti človeškega telesa (moč, hitrost, gibljivost, koordinacijo, preciznost in ravnotežje). V program so zajete naslednje športne panoge: atletika, košarka, badminton, balinanje, nogomet, odbojka, gimnastika, kolesarstvo, namizni tenis, odbojka na mivki, orientacija, ples, speedminton, tenis, rokomet, rokomet na mivki, dvoranski hokej, ultimate frizbi, urbani športi-slackline, fitnes na prostem, rolanje, rolkanje. Na vadbi nameni pozornost tudi vajam s korektivno vsebino in teoretično obdelamo zdrav način prehranjevanja.

Koordinatorica: Simona Brumen, prof.