Datum: 25. 1. 2021

O B V E S T I L O

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je Vlada RS v sredo, 20. 1. 2021, sprejela novi Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Na podlagi odloka smo prejeli s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport okrožnico št. 6030-1/2021/10 o postopnem odpiranju vzgojno-izobraževalnih zavodov za učence od 1. do 3. razreda. Trenutni Odlok, kljub modelu C, še ne omogoča vključevanja v šolo učencem 4. in 5. razreda, kar se je napačno širilo v medijih.


Za učence od 1. do 3. razreda pričnemo s poukom v prostorih šole v torek, 26. 1. 2021, po ustaljenem urniku, ki je veljal pred vzpostavitvijo pouka na daljavo; vsak oddelek bo v svojem matičnem razredu. Razredniki bodo sprejeli učence v torek ob 8.15 v matični učilnici. Izjema so učenci, ki bodo prišli v torek v šolo od 5.30 do 8.15. Za njih bo potekalo od 5.30 do 7.15 jutranje varstvo v jedilnici šole, kjer bodo učenci med sabo ločeni po oddelkih, in od 7.15 do 8.15 v matični učilnici ob prisotnosti razrednika. Vstop v šolo bo potekal po spodnjem razporedu vhodov v šolo.

Za oblikovanje skupin podaljšanega bivanja, varstva vozačev … nam, prosim, čim prej oz. najpozneje do ponedeljka, 25. 1. 2021, do 12.00 posredujte podatke za vašega otroka tako, da izpolnite spletni obrazec v Microsoft Teams-ih po navodilu razrednikov. Navodilo prejmete na telefon in v spletno pošto.

Od torka naprej morate starši za svojega otroka (velja samo od 1. do 3. razreda) ponovno prijaviti/odjaviti zajtrk, malico in kosilo v portalu Lo.Polis https://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=6.

V ponedeljek, 25. 1. 2021, bo potekala ob 17.00 v Microsoft Tems-ih za starše od 1. do 3. razreda govorilna ura, kjer vam bodo razredniki predstavili zadnje informacije pred torkovim vračanjem v prostore šole.

Svetujemo, da imajo učenci prvi šolski dan pri prihodu v šolo in odhodu iz šole nameščene zaščitne maske. Snamejo jih v matičnem razredu. Vse podrobne informacije o uporabi mask bodo učencem predstavile učiteljice na ponedeljkovem jutranjem video srečanju z učenci.

V teh trenutkih je potrebno, da učencem omogočimo čim bolj mirno in sproščeno vračanje v prostore šole. V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj vas vabimo, da kontaktirate razrednike vaših otrok na znane naslove. Verjamem, da se vsi veselimo ponovnega srečanja v prostorih šole.

S spoštovanjem,

Aleksander Šterman, prof.,
ravnatelj OŠ Ormož


Video vodič za učence (Kako oddam domačo nalogo v MS Teams?)


Video navodila za dostop do spletne učilnice v MS Teams


Navodilo za dostop do spletne učilnice v MS Teams


Obvestilo za učence in starše – COVID


Odklonitev upoštevanja priporočil NIJZ


Povezava do spletne pošte OŠ Ormož: Pošta – mail.osormoz.si (Navodila pdf)
Tehnična pomoč je dosegljiva na elektronski pošti podpora@osormoz.si


Datum: 14. 12. 2020

ŠOLSKA PRAVILA O UPORABI ORODIJ ZA POUČEVANJE NA DALJAVO na OŠ Ormož


Datum: 27. 11. 2020

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. To pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih, kot do sedaj. Hkrati je v okrožnici MIZŠ zapisano, da je vključitev vsaj dela učenk in učencev v šolske klopi verjetnejša, če se bomo vsi potrudili izboljšati epidemiološko situacijo v Sloveniji, od 7. 12. 2020 dalje. Ko bo odločitev o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v šolah sprejeta, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

Obveščamo vas tudi, da je ministrica s sklepom št.: 6034-14/2020/2 odredila:

  • pouk se izvaja v enem ocenjevalnem obdobju od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 (15. 6. 2021 – 9. razred),
  • ocenjevanje znanja se izvaja tudi pri pouku na daljavo pred skupino učencev ali individualno,
  • pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca/ke oceni najmanj dvakrat v šolskem letu,
  • pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se znanje učenca/ke oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

Ob tej priložnosti vas prosimo, da se tudi v prihodnje, dosledno držite priporočil NIJZ in s tem omogočite izboljšanje epidemioloških razmer do te mere, da se bomo lahko znova vrnili v prostore šole.

Lep pozdrav in ostanimo zdravi!

Aleksander Šterman, prof.,
ravnatelj


Datum: 13. 11. 2020

VLOGA ZA BREZPLAČNI TOPLI OBROK ZA UČENCE V ČASU ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO


Datum: 22. 10. 2020

Cankarjevo tekmovanje v šolskem letu 2020/2021

Obveščamo vas, da je Cankarjevo tekmovanje (4.-6. razreda) začasno prestavljeno na drugi datum. Novi datum bo Zavod za šolstvo objavil glede na epidemiološke razmere naknadno.

Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

 OSNOVNA ŠOLA

1. VIO – MEHURČKI
Šolsko tekmovanje: četrtek, 8. 4. 2021

1. razred

Leopold Suhodolčan: Piko dinozaver2

2. in 3. razred

Desa Muck: Anica in grozovitež

2. in 3. VIO
Šolsko tekmovanje: torek, 17. 11. 2020

4. in 5. razred

Sebastijan Pregelj: Deček Brin na domačem kolišču (1. del); (Zbirka: Zgodbe s konca kamene dobe)

6. in 7. razred

Igor Karlovšek: Pobeg

8. in 9. razred

Mate Dolenc: Kako dolg je čas