Video vodič za učence (Kako oddam domačo nalogo v MS Teams?)


Video navodilo za dostop do spletne učilnice v MS Teams


Navodilo za dostop do spletne učilnice v MS Teams


Obvestilo za učence in starše – COVID


Odklonitev upoštevanja priporočila NIJZ


Povezava do spletne pošte OŠ Ormož: Pošta – mail.osormoz.si (Navodila pdf)

Tehnična pomoč je dosegljiva na elektronski pošti podpora@osormoz.si.


Datum: 16. 10. 2020

 

Spoštovani starši!

Kot smo vas že včeraj obvestili, bo od ponedeljka, 19. 10. 2020, do vključno petka, 23. 10. 2020, potekal
pouk za učence od 6. do 9. razreda na daljavo. Pošiljamo vam dodatna navodila, da bo pouk potekal
čim bolj nemoteno.

– Pouk na daljavo poteka za vse učence po urniku od 8.20 dalje.
– Izjemoma bodo v jutranjem času od 7:30 do 8:20 potekale ure dodatne strokovne pomoči za
učence, ki imajo IP (individualizirani program).
– Prisotnost pri pouku je za vse učence obvezna enako, kot če bi potekal pouk v prostorih šole.
– V primeru, da učenec pri pouku ne bo prisoten, bo evidentirano odsoten. Odsotnost boste
morali starši opravičiti otroku enako, kot če bi manjkal v šoli. V nasprotnem primeru, bo imel
za čas odsotnosti, učenec neopravičen izostanek.
– Starši učencev, ki nimajo ustrezne računalniške opreme za delo od doma, to čim prej sporočite
razredniku vašega otroka, saj vam bomo za čas dela od doma zagotovili ustrezno opremo iz šole.
– V primeru, da imate več šoloobveznih otrok, ki se bodo šolali od doma in nimate dovolj
velikega števila računalnikov nam prav tako sporočite, koliko računalnikov vam manjka, da
vam jih zagotovimo.
– Malice in kosila bodo za učence od 6. do 9. razreda v Lo.Polisu, za naslednji 14 dni, samodejno
odpovedana, tako da vam ni potrebno odjavljati malic in kosil za čas dela od doma in čas
jesenskih počitnic.
– Za vsa vprašanja, dileme … so vam na voljo razredniki vaših otrok.

S spoštovanjem!

Aleksander Šterman, prof.,
ravnatelj


Datum: 15. 10. 2020

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice številka 6030-1/2020/76 z dne 14. 10. 2020 Ministrstva za izobraževanje znanost
in šport bo od ponedeljka, 19. 10. 2020, do vključno petka, 23. 10. 2020, potekal pouk za učence od
vključno 6. do vključno 9. razreda na daljavo.

V nadaljevanju vam dajemo naslednja splošna navodila:
1. za torek predvidene govorilne ure za starše potekajo, kot je bilo načrtovano, preko telefona,
2. na daljavo bomo izvajali samo obvezni del pouka po urniku (MAT, SLJ, TJA …),
3. obveznih izbirnih predmetov – OIP, neobveznih izbirnih predmetov – NIP in interesnih
dejavnosti – ID na daljavo NE BOMO IZVAJALI,
4. pouk na daljavo bo potekal v okolju Microsoft Teams,
5. učenci se prijavijo v MS Teams s svojim AAI računom,
6. podrobna navodila, kako bo potekalo delo za posamezen predmet od doma, bodo učenci
prejeli od učiteljev,
7. za tehnično pomoč se obrnite na mail: podpora@osormoz.si,
8. starši učencev, ki nimajo ustrezne računalniške opreme za delo od doma, to čim prej
sporočite razredniku vašega otroka, saj vam bomo za čas dela od doma zagotovili ustrezno
opremo iz šole.

Hkrati vas prosimo, da ponovno:
1. podučite svoje otroke o higieni rok, kašlja in kihanja (v rokav),
2. otrokom odsvetujte druženje z vrstniki,
3. otroci naj se zadržujejo doma ali na zraku tam, kjer je čim manj ljudi,
4. če kažejo znake bolezni, naj ne prihajajo v stik s starejšimi osebami (babicami, dedki) in osebami s
kroničnimi boleznimi.

Lep pozdrav in ostanimo zdravi!

Aleksander Šterman, prof., 
ravnatelj 


Spoštovani starši, 

v spodnji povezavi se nahaja obvestilo glede uporabe eRedovalnice (brezplačna) in eSporočil (plačljiva) za vašega otroka. Zraven imate povezavo do prijavnice/izjave za obe storitvi. 

 

Lep pozdrav, 

Aleksander Šterman, prof.,

ravnatelj

Obvestilo eSporočila

Obrazec za naročilo eSporočil za šolsko leto 2020/2021

Vloga za pridobitev dostopa do eRedovalnice


Datum: 22. 10. 2020

Cankarjevo tekmovanje v šolskem letu 2020/2021

Obveščamo vas, da je Cankarjevo tekmovanje (4.-6. razreda) začasno prestavljeno na drugi datum. Novi datum bo Zavod za šolstvo objavil glede na epidemiološke razmere naknadno.

 

 Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih:

 OSNOVNA ŠOLA

1. VIO – MEHURČKI
Šolsko tekmovanje: četrtek, 8. 4. 2021

1. razred
Leopold Suhodolčan: Piko dinozaver2

2. in 3. razred
Desa Muck: Anica in grozovitež

 2. in 3. VIO
Šolsko tekmovanje: torek, 17. 11. 2020

4. in 5. razred
Sebastijan Pregelj: Deček Brin na domačem kolišču (1. del); (Zbirka: Zgodbe s konca kamene dobe)

6. in 7. razred
Igor Karlovšek: Pobeg

8. in 9. razred
Mate Dolenc: Kako dolg je čas