Predsednica sveta staršev je Anita Kosec.
Člani sveta staršev v šolskem letu 2022/2023 so:

RAZRED A. ODDELEK B. ODDELEK
IME IN PRIIMEK IME IN PRIIMEK
1. Anita Kosec  /
2. Eva Čibej Sandra Ivanuša
3. Lidija Prapotnik  /
4. Stina Hergula  Mateja Zemljak 
5. Barbara Podgorelec  Jožica Hebar 
6. Klavdija Lah  Katarina Teržan Kukovec 
7. Aleš Kosec  dr. Teodor Pevec
8. Davorin Korpar  Janja Kolmačić Majhen
9. Natalija Hudin  Damjan Štibler