Gradivo za svet staršev:

Evalvacija LDN OŠ Ormož za šolsko leto 2019/2020

Hišni red 2020/2021

Pravila šolskega reda 2020/2021

Letni delovni načrt 2020/2021


Predsednik sveta staršev je Davorin Korpar

Člani sveta staršev
RAZRED A. ODDELEK B. ODDELEK
IME IN PRIIMEK IME IN PRIIMEK
1. Lidija Prapotnik            /
2. Stina Hergula Mateja Zemljak
3. Barbara Podgorelec Jožica Hebar
4. Klavdija Lah Katarina Teržan Kukovec
5. Aleš Kosec dr. Teodor Pevec
6. Davorin Korpar Barbara Žličar
7. Natalija Hudin Peter Kirič
8. Nataša Kukovec Polona Vočanec
9. Petra Trstenjak Janja Škorjanec