Osnovna šola obsega obvezni in razširjeni program, ki traja 9 let.