VPIS V PRVI RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Vpis prvošolcev za šolsko leto 2024/25 bo potekal v času od 20. 2. 2024 do 23. 2. 2024. Starši in bodoči prvošolci ste k vpisu pisno povabljeni.

POGOJI ZA VPIS

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Za šolsko leto 2024/2025 bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

VPIS V ŠOLO ZUNAJ ŠOLSKEGA OKOLIŠA

V primeru, da želite otroka vpisati na šolo v drugem šolskem okolišu, morate na matični šoli vpis vseeno opraviti, nato pa na želeno šolo v roku 14-ih dni po izteku roka za vpis nasloviti pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prepis.