OPRAVIČILO

Prosimo, da natisnjenega izpolnite ter v roku 5 dni po učenčevi vrnitvi v šolo dostavite razredniku/razredničarki.

Obrazec za opravičilo

VLOGE

Vloga za subvencioniranje šole v naravi