Govorilne ure in roditeljski sestanki za starše so od 17. do 18. ure.

MESEC SRS   ORS  GU 
SEPTEMBER 21. (I. VIO), 22. (II.
VIO), 23. (II. VIO) 9.
2020
Uvodne informacije za
starše in sprehod skozi LDN
(6. razred)
Predavanje o cepljenju
proti HPV 
21. 9. 2020 I. VIO
22. 9. 2020 II. VIO
23. 9. 2020 III. VIO
OKTOBER /   / 20. 10. 2020 
NOVEMBER 17. 11. 2020
DECEMBER /   /
JANUAR

19. 1. 2021
(9. razred)
Predavanje za starše:
Pred izbiro poklica,
(8. in 9. razred)
Tržnica poklicev

/
FEBRUAR 2. 2. 2021
(1.–9. razred)
Analiza učnovzgojnega dela v 1.
ocenjevalnem obdobju 
2. 2. 2021
MAREC  / 16. 3. 2021
(9. razred)
Zaključna ekskurzija,
valeta

 

(3., 5. in 6. razred)
Šola v narav

16. 3. 2021
APRIL   / 20. 4. 2021
(3.– 8. razred)
Obvezni in neobvezni
izbirni predmeti za
šolsko leto 2021/2022,

 

(6. in 9. razred)
NPZ,

(3. razred)
Koncept odkrivanja
nadarjenih učence

20. 4. 2021
MAJ  / 18. 5. 2021
(9. razred)
Zadnje informacije
pred zaključkom
šolskega leta
18. 5. 2021 
JUNIJ / 8. 6. 2021
Srečanje s starši
bodočih prvošolčkov,

 

15. 6. 2021
(1. in 2. razred)
Seznanitev z opisno
oceno

/
Webinar za starše – februar 2021
Delavnice za bodoče prvošolce v šolskem letu 2021/2022 – 9. 3. 2021