Spoštovani starši,

bliža se konec šolskega leta in z njim čas, ko se želijo učenci zaposlenim zahvaliti tudi s kakšnim darilom. Zaposleni v javnih zavodih smo dolžni spoštovati Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, 158/20 in 3/22-ZDeb).

Za zaposlene na naši šoli je največje darilo dobro počutje učencev, njihova uspešnost in zavzetost za šolsko delo ter zaupanje staršev in njihova podpora našemu delu. Omejitve v zvezi s sprejemanjem daril ob koncu šolskega leta so pojasnjene tudi v dopisu KPK.

Lep pozdrav,
Aleksander Šterman, prof.,
ravnatelj


Spoštovani starši in skrbniki

Na spodnji povezavi do Kopije nove lahko naročite vsa gradiva in ostale pripomočke za šolsko leto 2024/2025. Lahko pa se po svoji izbiri odločite za drugega ponudnika teh storitev.

Učenci bodočega 1., 2. in 3. razreda (1. VIO) učna gradiva, ki jih financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in so tako brezplačni, na začetku novega šolskega leta dobijo v šoli, starši in skrbniki lahko ostale potrebščine prav tako nabavite preko povezave pri Kopiji novi ali pri ostalih ponudnikih teh storitev.


Se kaj rekreirate?

V projektu »Prostorsko upravljanje in stanje rekreacijske infrastrukture ter rekreacijske navade v kontekstu družbenih sprememb v zadnjih treh desetletjih«, ki ga izvaja interdisciplinarna skupina z Univerze v Ljubljani in financira Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS, preučujemo rekreacijsko infrastrukturo in rekreacijske navade prebivalcev. Za podrobnejšo analizo so si izbrali tri slovenske občine, med katerimi je tudi občina Ormož. V ta namen je pripravljen anketni vprašalnik, s katerim se želi ugotoviti, kako pogosto se rekreirate, katero infrastrukturo uporabljate in kateri dejavniki vplivajo na to, da se oziroma se ne rekreirate.

Anketa je do 30. junija 2024 dostopna na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/28f80b43 in preko QR kode:


POT DO ŠOLSKEGA E-MAILA
S 1. 9. 2023 se šolska pošta (ime.priimek@osormoz.si) uporablja izključno v Oblaku 365 v programu Microsoft Outlook.
Povezava:


This image has an empty alt attribute; its file name is Varno-na-netu-300x102.jpg