Datum: 1. 9. 2021

Aleksander Šterman, prof.,
ravnatelj


Datum: 31. 8. 2021
Št. delovodnika: 1/2-2021/22

Spoštovani starši!

V četrtek, 26. 8. 2021, smo vam poslali obvestilo o poteku prvega šolskega dne. V tem obvestilu je zapisano, da potrebujejo učenci za vstop v šolo zaščitno masko za nos in usta.

Glede na objave, ki krožijo po spletnih medijih, da nošenje maske v prostorih Osnovne šole Ormož ni potrebno, vas obveščam, da veljajo na Osnovni šoli Ormož vsi veljavni zaščitni ukrepi.

Nošenje zaščitnih mask določa veljavni odlok. Ta ukrep je predlagala strokovna skupina Ministrstva za zdravje, ki ga je sprejela Vlada in ravnatelj kot poslovodni in pedagoški vodja šole ne more presojati o strokovnosti ukrepov, ki jih predlaga zdravstvena stroka. (Vir: Okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2021/71 iz dne 24. 8. 2021)

Edini razlog, ki je lahko opravičena izjema od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske. Ravnatelj je dolžan zaradi varovanja javnega zdravja, o neuporabi maske s strani učenca podati obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki na podlagi 46. a člena Zakona o nalezljivih boleznih na področju vzgoje in izobraževanja izvaja nadzor nad ukrepi iz 39. člena istega zakona. Nadaljnje postopke v zvezi z neuporabo zaščitne maske s strani učenca bo izvedel Inšpektorat RS za šolstvo in šport. (Vir: Okrožnica MIZŠ št. 6030-1/2021/71 iz dne 24. 8. 2021)

Verjamem, da bomo z dobrim in korektnim medsebojnim sodelovanjem v korist vsakega posameznega otroka in upoštevanjem veljavnih ukrepov pripeljali tudi prihajajoče novo šolsko leto uspešno do konca.


Lep pozdrav in ostanimo zdravi!

Aleksander Šterman, prof.,
ravnatelj


This image has an empty alt attribute; its file name is Varno-na-netu-300x102.jpg

Video vodič za učence (Kako oddam domačo nalogo v MS Teams?)


Video navodila za dostop do spletne učilnice v MS Teams


Navodilo za dostop do spletne učilnice v MS Teams


Obvestilo za učence in starše – COVID


Odklonitev upoštevanja priporočil NIJZ


Povezava do spletne pošte OŠ Ormož: Pošta – mail.osormoz.si (Navodila pdf)
Tehnična pomoč je dosegljiva na elektronski pošti podpora@osormoz.si