OPRAVIČILO

Prosimo, da natisnjenega izpolnite ter v roku 5 dni po učenčevi vrnitvi v šolo dostavite razredniku/razredničarki.

Obrazec za opravičilo

VLOGE

Vloga za subvencioniranje šole v naravi

Vloga za pridobitev dostopa do eSporočil za šolsko leto 2020/2021

Vloga za pridobitev dostopa do eRedovalnice

Vloga za pridobitev statusa perspektivnega športnika za šolsko leto 2020/2021

Vloga za pridobitev statusa mladega umetnika za šolsko leto 2020/2021