Čas izvedbe Dejavnosti Izvajalci
September Prijava sodelovanja učencev 7.
razreda v projektu
Irena Kandrič, Knjižnica Franca Ksavra Meška
Ormož
Februar Obisk in ogled knjižnice,
knjižnično-informacijsko
opismenjevanje, predstavitev
kataloga COBISS/OPAC, naslov
podarjene knjige Irene Androjna:
Modri otok (7. a, 7. b)
Irena Kandrič, Tina Zadravec,
Knjižnica Franca Ksavra Meška
Ormož, Javna agencija za knjigo
Junij Oddaja poročil na JAK Irena Kandrič, Javna agencija za knjigo

Koordinatorica: dr. Irena Kandrič, prof.