OŠ Ormož
Šolsko leto: 2018/2019

POROČILO O TEKMOVANJU GO-CAR-GO

TEKMOVANJE: MEDNARODNO TEKMOVANJE inter GO-CAR-GO

MENTOR: Igor Kaučič, prof.

Mednarodno tekmovanje: 15. 5. 2019

REZULTATI: 10. mednarodnega tekmovanja inter GO-CAR-GO se je v Šolskem centru Ptuj udeležilo devet učencev 8. razreda: Jure Kralj Tiselj – 8. a, Erik Prašnički – 8. a, Jure Rudolf – 8. a, Noel Arnuš – 8. b, Gaj Bobnarič – 8. b, Črt Korban – 8. b, Dino Kralj – 8. b, Aleks Rizman – 8. b in Nino Verlek – 8. b. Skozi celo šolsko leto 2018/19 so izdelali nadgradnjo ekstramobila in ga poimenovali LANCIA DELTA HF INTEGRALE.

Na mednarodnem tekmovanju so izmed 30 ekip osvojili:

  • 1. mesto v kategoriji HITRA VOŽNJA
  • 2. mesto v kategoriji PREVOŽENA POT
  • Priznanje za izvirno kopijo originala
  • Jubilejno priznanje za 10 let neprekinjenega sodelovanja v projektu GO-CAR-GO.

Igor Kaučič, prof.
mentor


OŠ Ormož
Šolsko leto: 2018/2019

POROČILO O TEKMOVANJU IZ FIZIKE

TEKMOVANJE: TEKMOVANJE IZ FIZIKE za Stefanova priznanja.


MENTOR
: Igor Kaučič, prof.

DATUM: 14. 4. 2019
Šolsko tekmovanje: 6. 2. 2019
Področno tekmovanje: 15. 3. 2019
Državno tekmovanje: 6. 4. 2019

REZULTATI: Šolskega tekmovanja iz fizike se je udeležilo 5 tekmovalcev iz 8. razreda in 10 tekmovalcev iz 9. razreda. Skupaj torej 15 učencev. Osvojili so 5 bronastih Stefanovih priznanja iz fizike. Področnega tekmovanja iz fizike so se udeležili Gaj Bobnarič 8. b, Lea Obran 8. b, Tilen Mesarec 9. b in Jan Dogša 9. b. Le-to je potekalo 15. 3. 2019 na OŠ Angela Besednjaka v Mariboru. Gaj Bobnarič iz 8. b je izmed 73 tekmovalcev v 8. razredu osvojil 7. mesto in srebrno priznanje na področnem tekmovanju. Zato se je uvrstil tudi na državno tekmovanje iz fizike, ki je potekalo 6. 4. 2019 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. Na državnem tekmovanju je Gaj Bobnarič osvojil tudi srebrno priznanje.

Zlato priznanje:  /

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju:
Gaj Bobnarič 8. b

Srebrno priznanje na področnem tekmovanju:
Gaj Bobnarič 8. b

Bronasto priznanje:
Gaj Bobnarič 8. b
Lea Obran 8. b
Tilen Mesarec 9. b
Jan Dogša 9. b
Zala Jurkovič 9. b

Mentor: Igor Kaučič, prof.OŠ Ormož
Šolsko leto: 2018/2019

POROČILO O TEKMOVANJU IZ ASTRONOMIJE

TEKMOVANJE: TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE za Dominkova priznanja.

MENTOR: Igor Kaučič, prof.

DATUM: 16. 12. 2018
Šolsko tekmovanje: 6. 12. 2018
Področno (regijsko) tekmovanje: ga ni.
Državno tekmovanje: 12. 1. 2019

REZULTATI: Šolskega tekmovanja se je udeležil 1 tekmovalec iz 7. razreda, 4. tekmovalci iz 8. razreda in 2 tekmovalca iz 9. razreda. Skupaj torej 7 učenk in učencev. Dosegli so 3 bronasta Dominkova priznanja iz astronomije. Na državno tekmovanje se ni uspelo uvrstiti nobenemu tekmovalcu.

Bronasto priznanje:
Alen Krabonja 7. b
Iza Korpar, 8. a
Jan Dogša, 9. b

Mentor: Igor Kaučič, prof.


OŠ Ormož
Šolsko leto: 2018/2019

POROČILO O SODELOVANJU NA ŠOLSKEM IN DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ ZNANJA LOGIKE 2018/2019

Šolsko tekmovanje iz znanja logike je potekalo 27. septembra 2018. Na tekmovanje se je prijavilo 89 učencev iz vseh razredov. Tekmovalo je 85 tekmovalcev.

Bronasto priznanje prejme ena tretjina tekmovalcev v vsaki tekmovalni skupini (razredu) pod pogojem, da so dosegli vsaj 33 % točk. Bronasto priznanje lahko prejme tudi več kot tretjina tekmovalcev v posamezni skupini, če dosežejo več kot 66 % točk. Učenci, tekmovalci na naši šoli, so dosegli 47 bronastih priznanj.

Na letošnjem šolskem tekmovanju nismo imeli tekmovalca, ki bi dosegel 100 % rezultat. Najboljše sta se odrezala Lan Žalar iz 5. razreda, ki je dosegel 40 točk od 42 možnih točk, in Nina Zadravec iz 6. razreda, ki je dosegla 41 točk od 44 možnih točk.

Na državno tekmovanje se lahko uvrsti najboljši tekmovalec iz 7., 8. in 9. razreda. Dodatno se uvrstijo na državno tekmovanje še posamezni tekmovalci, ki jih določi republiška tekmovalna komisija na podlagi rezultatov tekmovalcev iz cele Slovenije.

Iz naše šole so se uvrstili na državno tekmovanje prvaki posameznih skupin:

  • iz 7. razreda Veronika Viher,
  • iz 8. razreda Aurora Nedog,
  • iz 9. razreda Nuša Ciglar in Nika Novak.

Po izboru republiške komisije pa se dodatno na državno tekmovanje ni uvrstil nihče.

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 20. oktobra 2018, v osnovni šoli Sveti Tomaž. Naša učenka 9. razreda Nuša Ciglar je dosegla srebrno priznanje.

Dobitniki bronastih priznanj

2. a

Tina Lukman

Marko Pajan

Julia Gašparič

 

 2. b

Nika Vaupotič

Pia Rajh

Jakob Kukovec

Jaka Horvat

3. a

Anže Mesarec

Ana Roškar

Vito Ficko

 

3. b

Žana Trop

Izidor Korban

Ažbe Dovečar

Maj Pleger

Tina Kosi

Tia Pevec

4. a

Nana Voršič

Miha Dogša

5. a

Tim Šoštarič

Lan Pongrac

Jaka Horvat

Rene Voršič

 

5. b

Lan Žalar

Jaka Vaupotič

Lana Zorko

Jan Štibler

Neža Kralj

Liona Dernikovič

6. a

Jan Ciglar

Žan Ivanuša

Tomaž Rudolf

6. b

Nina Zadravec

Anej Žalar

Filip Kirič

7. a

Veronika Viher

Žanamari Kaloh

 

7. b

Ana Žnidarič

Lana Zadravec

Katarina Ivanuša

Alen Krabonja

8. a

Aurora Nedog

Dina Grabovac

8. b

Ana Štibler

Ema Šoštarič

9. a

Nuša Ciglar

Maša Baum

 9. b

Nika Novak

 

Dobitnica srebrnega priznanja

  1. a

Nuša Ciglar

Vsem dobitnikom priznanj iskreno čestitamo!

  1. november 2018                                                                                          Zapisala mentorica krožka logika:

Sonja Posavec, prof.