Izpluj iz varnega pristana.

Ujemi veter v svoja jadra.

Raziskuj. Sanjaj.

(Mark Twain)

Ali si tudi ti med tistimi, ki si glede določenega problema zastavljaš naslednja vprašanja?

KAKO? ZAKAJ? OD KOD? KDAJ? …

 

Če si odgovoril z DA, potem si na začetku poti, ki te lahko popelje do RAZISKOVALNE NALOGE.

Najprej je potrebno imeti DOBRO IDEJO za raziskovanje. Tema, ki jo želiš raziskovati, te mora zanimati, saj jo boš raziskoval v  svojem prostem času in raziskovanje ti mora predstavljati užitek in ne dodatno obremenitev. Raziskovanje ti naj predstavlja izziv, s katerim želiš razvozlati problem in odkriti nova spoznanja na področju, ki te zanima.

Raziskovalno nalogo lahko predstavljaš na Srečanju mladih raziskovalcev, če obiskuješ 6., 7., 8. ali 9. razred osnovne šole. Raziskovalno nalogo lahko izdeluješ sam, lahko sta dva ali največ trije učenci.

Izbral si temo, zdaj potrebuješ MENTORJA, ki te bo vodil pri raziskovanju in pisanju raziskovalne naloge. Mentor naj bo tisti, ki ima o izbranem področju določena znanja, da ti bo lahko pomagal pri reševanju problemov in te vodil pri izdelavi raziskovalne naloge. Naloga mentorja je, da raziskovalce med delom usmerja in jim svetuje, v nobenem primeru pa ne sme biti glavni vodja raziskav, raziskovalci pa le izvajalci. Tako se izgubi samostojno delo mladih raziskovalcev, s tem pa učenčeva zvedavost in interes do raziskovalnega dela.

Za reševanje RAZISKOVALNEGA PROBLEMA si moraš najprej (s pomočjo mentorja) izdelati raziskovalni načrt. Le s kakovostnim raziskovalnim načrtom boš lahko izdelal kakovostno raziskovalno nalogo.

Osnovni ELEMENTI RAZISKOVALNEGA NAČRTA so:

  • opredelitev problema (delovni) naslov raziskovalne naloge,

  • analiza stanja (iskanje virov, pregled obstoječe literature),

  • opredelitev namena, ciljev, hipoteze oz. raziskovalnega vprašanja,

  • izbira raziskovalne metode in merskih instrumentov,

  • časovno–terminski načrt zbiranja podatkov,

  • analiza rezultatov (tabele, grafi, risbe …),

  • pisanje raziskovalne naloge z razpravo (naše rezultate primerjamo z rezultati drugih raziskovalcev) in

  • zaključki/sklepi.

Belšak, N. (2018). Želim postati raziskovalec. Ptuj: ZRS Bistra Ptuj

Če si še vedno pripravljen raziskovati, potem ti bodo v veliko pomoč dokumenti, ki jih najdeš na spletni strani Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj:

https://www.bistra.si/raziskave-razvoj-in-inovacije/mladi/mladinsko-raziskovalno-delo/razpisna-dokumentacija

Vodja raziskovalne dejavnosti:

Mirjana Meško, prof.