Dragi starši,
ste v komunikaciji s svojim najstnikom naleteli na izraze v obliki kratic, ki jih ne razumete? Bi jih želeli razumeti? Verjamete, da je komunikacija med vami in vašim odraščajočim otrokom zelo pomembna?
Če ste na vsa vprašanja odgovorili pritrdilno, vas vabimo, da obiščete spletno stran http://kmsslovarslengizmov.splet.arnes.si/ , ki je nastala v okviru raziskovalne naloge naših osmošolk Ane in Jane Žnidarič ter Lane Zadravec.
S pomočjo ankete med učenci in starši so izbrale 10 najmanj uporabljanih ali najmanj razumljivih slengizmov (besed, ki jih mladi uporabljajo) in jih zbrale v mini zvočni slovarček. Vabljeni k ogledu spletne strani.