V četrtek, 31. 3. 2022, je na naši šoli potekal dan dejavnosti, ki smo ga povezali z izdelavo izdelka ob podpori pozitivne discipline.

Kaj pa sploh je pozitivna disciplina?

Pomeni, da se vzajemno spoštujemo. Da se kulturno pogovarjamo. Da se naučimo, kako ravnati v primeru, ko nam nekaj ne odgovarja, vendar osebi to povemo spoštljivo in kulturno. Opogumljajmo drug drugega, se spodbujajmo in pohvalimo. Smo potrpežljivi.

Dan dejavnosti smo pričeli z nagovorom gospoda Janija Prgića, ki se s tem področjem ukvarja že veliko časa. Povedal nam je, kako pomembno je, ne kateri prideš na cilj, ampak kako prideš na cilj in dokončaš tisto, kar si si zastavil.

Nato smo učenci skozi različne igre vlog ter socialne igre spoznali pojme KOMUNIKACIJA, SPOŠTLJIV ODNOS, SODELOVANJE in SKUPNO DOSEGANJE CILJA, ki so predstavljali bistvo tega dneva.

Učenci so že predhodno sami izbrali in načrtovali izdelek, upoštevati pa so morali dejstvo, da je izdelek skupen rezultat dela vseh v razredu in izraža pripadnost ter pomembnost slehernega posameznika.

Nastalo je veliko zanimivih stvari: plakati, družabne in timske igre, drevo vrednot, razredni video, majice z osebnostnimi lastnostmi učencev, motivacijski kotički, most iz lesa in še veliko več. Učenci so spekli tudi pravo torto, skuhali ter pripravili čokoladne jagode.

Vsak učenec je h končnemu rezultatu dodal v mozaik svoj kamenček. Bistvo dneva dejavnosti tako ni bil izdelek sam, ampak načela pozitivne discipline, skozi katere so učenci naredili izdelek s sodelovanjem. Tako so spoznavali sebe in svoje sošolce ter tako gradili še močnejšo medsebojno vez.

Zapisali: Sanja Miškovič, Maja Korban Črnjavič, Darja Horvat, Rok Klemenčič, vodje DD